Grădinița Brit Academy este afiliată la rețeaua COBIS

certified-stamp COMUNICAT DE PRESĂ

 

Gradinite deshise in Romania cu fonduri europene, afiliate la una din cele mai prestigioase retele educationale internationale

 

București, 7octombrie 2015 – GrădinițBritAcademy a fost afiliată la rețeaua COBIS (The Council of British International Schools), înființată acum 30 de ani și care include astăzi peste 300 organizații membre din peste 60 de țări. Scopul rețelei este acela de a susține dezvoltarea instituțiilor educaționale care urmează curriculum-ul britanic în întreaga lume.

Grădinițele afiliate rețelei COBIS sunt acreditate de sistemele de inspecție britanice și respect standardele de calitate în educația timpurie, includerea grădiniței BritAcademy în rândul acestora reprezentând o garanție a unui model educațional coerent, care pune accent pe siguranța fizicăși emoțională a copiilor, precum și pe dezvoltarea gândirii critice, a abilităților motrice și a limbajului.

În plus, Grădinița BritAcademy este a doua grădiniță acceptată de rețeaua COBIS și singura afacere social acreditată de sistemul britanic de învățământ, deschisă în România, cu fonduri europene.

Grădinița BritAcademy aplică principiile Early Years Foundation Stage, care stau la baza curriculum-uluibritanic, respect un standard de calitate în educație, iar personalul este atent selectat și monitorizat. Sistemul educațional britanic propune activități hands-on, învățarea prin experimentare, activitati practice și explorare. Grădinița BritAcademy urmărește, asemenea grădinițelor affiliate retelei COBIS, educarea copiilor prinechilibru emoțional, cu o reziliență crescută și cu abilități bune de comunicare.

Dezvoltarea copiilor în primii ani de viață este crucială. Practic, acesta este momentul critic în care se pun bazele unei percepții positive sau negative asupra lumii, a încrederii în oameni, a stimei de sine, a respectului față de ceilalți. Un copil trebuie stimulat prin activități specific în toate aceste arii, pentru ca imaginea lui despre sine să fie una pozitivă și să găsească în adult un model de la care să vrea săînvețe, față de care săși exprime curiozitatea. Grădinița trebuie să fie un spațiu al acceptării necondiționate, al creativității și al încurajării pentru depășirea obstacolelor, nu un mediu în care copilul trebuiesă se supună unor reguli prestabilite și care nu rezonează cu nevoile naturale de creștere și dezvoltare”, este de părere Ramona Glodeanu, expert educaționa lîn cadrulproiectului.

Modul de predare în Grădinița BritAcademy, precum și modul de relaționare diferă de sistemele clasice de învățământ-  nu existăgrupe de vârstă, predarea se face exclusive în limbaengleză, copilu lînvață materii pentru care are înclinații native și este evaluat constant de un key worker. Grupele de vârstă au fost înlocuite cu grupe pe abilități și centre de interes. Spre exemplu, dacă doi copii de vârste apropiate au aceleași cunoștințe pentru o anume materie, li se va propune să lucreze împreună.

Legătura dintre copil, părinte și grădiniță este realizată de key worker –un educator din grupa în care copilul este înscris. Acesta ajutăcopilul să se adapteze mediului cât mai repede și realizează unraport lunar în care evidențiază cele mai importante moment petrecute de copil îngrădiniță, progresele înregistrate de către acesta sau aspectele dificile ce au nevoie de atenția părinților. De asemenea, key worker-ul ține legătura direct cu părinții în cazuri de urgență medicală.

 

 

Verifica pe site-ul COBIS la sectiunea school search,   afilierea BritAcademy: www.cobis.org.uk

COBIS large